h_logo
b_logo c_logo d_logo mk_logo
2021-03-02
Lujza

ABC


Kalmár Ernő Dr.

Születési hely: Ócsa
Születési idő: 1914. február 17.
Foglalkozás(ok): Állatorvos
Megjegyzés (rövid életrajz): Dr. Kalmár Ernő 1914. február 17-én született egyszerű szülők gyermekeként Ócsán. Édesapja patkoló és gyógykovács volt. Az állatok szeretetét a családi házból hozta, korán megismerkedett az állatbetegségekkel és azok gyógyítási eljárásaival. A család Kiskunhalason élt, édesanyját kora gyermekkorban, 12 évesen vesztette el. Elemi és középiskolai tanulmányait lakóhelyén, Kiskunhalason végezte. Kiváló tanulóként 1937-ben felvételt nyert az Állatorvosi Főiskolára, ahol 1937-ben diplomázott. Pályakezdőként Mezőkovácsházán magán állatorvosként helyezkedett el, itt kötött házasságot és itt élt 1941-ig. 1941-től 1951-ig Vásárosnaményban először körzeti állatorvosként, majd járási állatorvosként vívott ki elismerést magának. A szövevényes politikai játszmák elől nyugodt háttérországot remélve 1951-ben Mezőkovácsházára tért vissza. Állami állatorvosi kinevezést kapott, majd később járási főállatorvosi tisztséget töltött be. Közvetlenül tapasztalta a parasztokat sújtó begyűjtő, beszolgáltató rendszer embernyomorító hatását. Az 1956-os forradalomban cselekvő szerepet vállalt a Forradalmi Tanácsban. Világosan látta és hangot is adott annak a ténynek, hogy a Rákosi- rendszerben az állatállomány teljesen tönkrement, a lakosság húskészlete és tartaléka elfogyott, a családok éheztek. Higgadt mértéktartása nagyban hozzájárult a forradalomban a vérontás elkerüléséhez. Tettének politikai következményét éveken át viselte. Járási főállatorvosi kinevezését visszavonták, körzeti állatorvosként tevékenykedett nyugdíjazásáig. A lakossággal való kapcsolata példaértékű volt, szerették az emberek, és bíztak gyógyító tevékenységében. Köztiszteletben állt, ezt mi sem bizonyítja jobban, minthogy az első szabad választáskor, 1990-ben Mezőkovácsháza választópolgárai az elsőként megalakult önkormányzat képviselőjévé választották. A bizalmat munkájával, erkölcsi tartásával vívta ki. 76 évesen a helyhatóság korelnöke lett. Bölcsessége, tapasztalata nagy respektet eredményezett, a Népjóléti Bizottság elnökévé választották. Egy valamikor már volt, de rég elfelejtett formációt,a helyi szervezeti és intézményi rendszert, az önkormányzatiságot kellett újra felfedezni és kialakítani. A szociálisan rászoruló emberek helyi segélyezése, életminőségének jobbítása volt a fő irányvonala annak a szociálpolitikának, amit Dr. Kalmár Ernő a helyhatósági munkában képviselt és irányított. A díszpolgári cím egy elhivatott életpályát, kiemelkedő szakmai tudást és gyakorlatot, Mezőkovácsháza település több évtizedes szolgálatát és tevékeny közéleti szerepvállalását fémjelzi. Egy életutat, melyet a település méltó és követendő példaként állít polgárai elé, melyet a költő így fogalmaz meg: „Ember lenni mindig minden körülményben.” A díszpolgári cím adományozására 2007. március 15-én került sor.
Település: Mezőkovácsháza


Ki-kicsoda | Alkotások | Képeslap | Tárgyi emlékek | Összetett keresés | Fórum | Kapcsolat | Gy.I.K.