h_logo
b_logo c_logo d_logo mk_logo
2021-01-27
Angelika

ABC


Kalocsa Róza

Születési hely: Reformátuskovácsháza
Születési idő: 1838. február 05.
Elhalálozás helye: Debrecen
Elhalálozás idő: 1901 .február 16.
Lakóhely(település): Mezőkovácsháza
Foglalkozás(ok): A Debreceni Evangélikus Református Felsőbb Leányiskola tanárnője, internátusigazgató, író, fordító.
Munkahely(neve, település): Debrecen
Legjelentősebb művei: Növendékek iránytana. Pest, 1865. Magyar nyelvtan könnyű modorban. Szvorényi József munkája nyomán iskolai használatra, valamint magántanulásra. Pest, 1871. 2. kiad. Budapest, 1888. Syllabaire Frangis. Első oktatás a francia nyelvben. Fokonként haladó tanmód. A 14. eredeti kiadás után 2. kiad. Budapest,1867.(Nagy Lajos álnévvel 3. kiad. 1878. 4. kiad. 1883. 5. kiad. 1886. u.o.1884.) Obhlidalféle valapük nyelvtan. Budapest, 1882. (Nagy Lajos névvel.) Angol nyelvtan Plate után. É.n. (Nagy Lajos névvel.) Ezer egy éjszaka. Napkeleti regék gyöngyei gyermekek számára. É.n. (Kardos Pál néven.) Tündérkert. Legújabb, legszebb tündérmesék és elbeszélések gyűjteménye kis és nagy gyermekek számára. 1884. Nagymama regéi. Regék mesék és elbeszélések mindkét nembéli gyermekek számára. Családi boldogság. Minden rendű asszonyok és leányok számára. Budapest, 1890. (Közhasznú családi könyvtár 30. 31.) A bibliás asszony. Budapest, 1895. Az illem könyve. A művelt ízlés és tapintatos modor az élet különböző viszonyaiban. A családi és társadalmi életben követendő illemszabályok kézikönyve. U. ott, 1884. Családi boldogság. Indus rege. Elbeszélés az ifjúság számára. Négy képpel. U. ott, 1889. (M. Ifjúság Könyvesháza 10.)
Megjegyzés (rövid életrajz): Tanító családból származik, 11 éves koráig szülőfalujában él. Ezután Aradra kerül, ahol tanítói oklevelet szerez. Négy évig Pesten nevelő. Ő vezette be a magyar nyelv tanítását a nőneveldékben. Mint igazgató, tanító dolgozott Szatmáron, Újpesten, Somorján, Cegléden. 1893-tól a Debreceni Evangélikus Református Felsőbb Leányiskola igazgatónője. Elhunyt 1901. február 16-án, életének 63., tanítói működésének 37. évében. Örök nyugalomra 1901. február 18-án helyezték a debreceni Kossuth utcai temetőben. Írói pályáját a Családi Kör-ben kezdte 1864-ben. Ezen kívül több írása jelent meg a Hölgyfutár, a Koszorú, Gyermeklapok, a Szamos, a Szatmár, az Ország Világ, a Protestáns Új Képes Napló, a Debreceni Reggeli Újság c. lapokban és más fővárosi újságban is. Írásai saját nevén kívül Clió, Kardos Pál, Kovácsházi László, Nagy Lajos, Róza néni, Sz. Nagy Lajos, Sz. Nagy Sándor írói álneveken jelentek meg. Szerkesztette a Méhecske és a Leányvilág c. képes hetilapokat.
Település: Mezőkovácsháza


Ki-kicsoda | Alkotások | Képeslap | Tárgyi emlékek | Összetett keresés | Fórum | Kapcsolat | Gy.I.K.