h_logo
b_logo c_logo d_logo mk_logo
2021-03-01
Albin

ABC


Baiczai Beliczey Géza

Születési hely: Békéscsaba
Születési idő: 1863. április 28
Elhalálozás helye: Budapest
Elhalálozás idő: 1938. május 2.
Lakóhely(település): Mezőhegyes, Battonya
Foglalkozás(ok): Földbirtokos, felsőházi tag, Békés vármegye örökös törvényhatósági bizottsági tagja
Legjelentősebb művei: Baiczai Beliczey Géza = Körösvidék. 19. évf. 1938. május 4. 99. sz. 1-2. p. Békés vármegye. Szerk. Márkus György. Bp. 1936. Békésvm. Monográfiája Szerk. 490. p. 15 Békés vármegye tíz éve. 1918-1928. Összeáll. és szerk. Oroszlány Gábor. Gyula. 1929. Orosházi Friss Újság. 6. p. Békéscsaba. Történelmi és kulturális monográfia. Főszerk. Korniss Géza. Bcs. 1930. Körösvidék ny. 419. p. Békésmegyei fejek. 1929. Szerk. Gergely Gábor Arnold. Bcs. 1929. Corvina ny. 105. p. GULYÁS PÁL Magyar írók élete és munkái. 2. köt. Bp. 1993. Argumentum K. 944-945. p. Magyar politikai lexikon. (Magyar politikusok). 1914-1929. Szerk. T. Boros László. Bp. 1929. Európa. 38. p. KÉP: Békéscsaba. Történelmi és kulturális monográfia. Főszerk. Korniss Géza. Bcs. 1930. Körösvidék ny. 452. p. Békésmegyei fejek. 1929. Szerk. Gergely Gábor Arnold. Bcs. 1929. Corvina ny. 105. p
Megjegyzés (rövid életrajz): 1863-ban született Békéscsabán. Középiskoláit Aradon és Körmöcbányán, egyetemi tanulmányait Grazban és Bécsben, a gazdasági főiskolát Grazban végezte. Tanulmányainak befejeztével egy évig Mezőhegyesen gyakornokoskodott, azután gazdálkodni kezdett. Békés-és csanád megyei birtokain gazdálkodik. Közéleti tevékenységet nagyobbrészt Békés vármegyében fejt ki, ahol elnöke a Békésmegyei Gazdasági Egyesületnek. 1913-ban Békéscsaba országgyűlési képviselője lett és politikai téren tevékenykedett egészen az összeomlásig. Az összeomláskor újkigyósi gazdaságára vonult vissza. A kommunizmus alatt birtokait elkommunizálták, őt magát Szolnokra hurcolták a kommunisták, ahol kéthétig bebörtönözték és csak az oláh előnyomuláskor tudott börtönéből megszökni. 1921-ben az Országos Magyar Gazdasági Egyesület elnöke lett és érdemei elismeréséül megkapta a 2. oszt. magyar érdemkeresztet. Tagja volt Békés vármegye törvényhatósági bizottságának és közigazgatási bizottságának. 1926-ban pedig Békés vármegye felsőházi képviselőjévé választották meg. Az új közigazgatási törvény életbeléptetésével Békés vármegyének örökös törvényhatósági bizottsági tagja lett. Tagja Battonya nagy község képviselőtestületének. Hazatérve Mezőhegyesre került, majd egy év után átvette atyja birtokának vezetését. Ettől kezdve meghatározó szerepet játszott Békés vármegye gazdasági és politikai életében. 1903-ban a Békésmegyei Gazdasági Egylet alelnökké, 1912-ben pedig elnökké választotta, majd 1922-ben örökös tiszteletbeli elnöknek nevezték ki. 1913-ban Békéscsabán országgyűlési képviselővé választották munkapárti programmal, s 1918-ig tevékeny politikai szerepet fejtett ki. A forradalmak idején tanúsított magatartása miatt üldözték, s a diktatúra alatt a szolnoki börtönben raboskodott. Ezután újkígyósi birtokára vonult vissza. 1921-ben alelnöke lett az Országos Magyar Gazdasági Egyesületnek. Érdemei elismeréséül 1922-ben megkapta a gazdasági főtanácsosi címet, és a Signum Laudis, a II. oszt. érdemkereszt tulajdonosa lett. Terményeivel és állatállományával számtalan díjat nyert. Élénk közéleti szereplést folytatott. Békés megye törvényhatósága 1927-ben, majd 1937-ben ismét a felsőház tagjává választotta. Elnöke lett a Békés vármegyei Általános Takarékpénztár Egyesület Rt. és a Békés vármegyei Lótenyésztési Bizottmánynak. A sok kitüntető tisztség mellett még tagja volt az Országos Mezőgazdasági Kamarának, a Pesti Hazai Első Takarékpénztárnak, az Első Magyar Általános Biztosító Rt. választmányának, a Békéscsabai Kisgazdák Áru- és Hitelszövetkezet igazgatóságának, a Körösvidék Rt. igazgatóságának; továbbá a Békéscsabai Kisgazdák Egyesületének díszelnöke lett. Több mint harminc éven át volt meghatározó személyisége a város és Békés vármegye gazdasági életének. A békéscsabai katolikus temetőben, a családi sírboltban helyezték örök nyugalomra.
Település: Battonya


Ki-kicsoda | Alkotások | Képeslap | Tárgyi emlékek | Összetett keresés | Fórum | Kapcsolat | Gy.I.K.