h_logo
b_logo c_logo d_logo mk_logo
2021-03-01
Albin

ABC


Czuth László

Születési hely: Battonya
Születési idő: 1946. január 15.
Lakóhely(település): 1946 - 1968 Battonya, 1968 - 1982 Keszthely, 1982 - 2004 Budapest, 2004-től Tiszafüred
Foglalkozás(ok): Hivatásos katona
Működési terület: Honvédelem
Munkahely(neve, település): 2. csoportfőnökség 26. önálló rádiótechnikai felderítő zászlóalj, Keszthely (1968 - 1980) Zrínyi Miklós Katonai Akadémia (Budapest) hallgatója (1980 - 1983) Zrínyi Miklós Katonai Akadémia (Budapest) tanára (1983 - 1994) 2. (felderítő) csoportfőnökség Rádióelektronikai Felderítő Igazgatóság (Budapest) 1994 – 1996 Katonai Felderítő Hivatal (titkosszolgálat) Rádióelektronikai Felderítő Igazgatóság (Budapest) 1996 – 2003, nyugállományúként 2003 - 2004
Legjelentősebb művei: 1976 A NATO integrált légvédelmi rendszere (NADGE) (Oktatási segédlet) 1976 A NIKE és HAWK légvédelmi rakétakomplexumok (Oktatási segédlet) 1983 A rádiótechnikai felderítés (Cikk, ZMKA Hallgatói Közlemények) 1988 A gépesített hadtest rádiófelderítő századának alkalmazása a hadtest védelmi hadműveletében. (Oktatási segédlet) 1990 A hadseregközvetlen önálló rádió- és rádiótechnikai felderítő zászlóalj alkalmazása az összfegyvernemi hadsereg védelmi hadműveletében. (Oktatási segédlet) 1992 A rádiótechnikai felderítés kialakulása, fejlődése és szerepe a szárazföldi csapatok csoportosításának, tevékenységének és valószínű szándékának felderítésében. (Doktori értekezés) 1996 Jugoszlávia, Horvátország és Szlovénia légvédelmi rendszere. (Tankönyv) 1997 A román légvédelem rádiólokációs felderítő rendszere. (Tanköny) 1997 A JSTARS egyesített rádiólokációs felderítő és csapásrávezető rendszer. (Cikk, Új Honvédségi Szemle) 1998 Szlovákia légvédelmi rendszere. (Tankönyv) 1999 A Jugoszláv haderő tevékenysége a NATO légi hadművelet (1999. március 24. – június 10. között) időszakában. (Titkos jelentés) 2001 Egyesített rádiólokációs felderítő és csapásrávezető rendszer (Cikk, Felderítő Szemle) 2002 A magyar rádiótechnikai felderítés kialakulása, szervezeti struktúrájának változása (1967 – 1990 között). (Cikk, Felderítő Szemle) 2002 A magyar rádiótechnikai felderítés (ELINT) története (1967 – 1990) Könyv 2004 A rádióelektronikai felderítés alapjai (Oktatási segédlet) 2004 A rádiótechnikai felderítés alapjai (Oktatási segédlet) 2004 A rádiófelderítés alapjai (Oktatási segédlet) 2004 A magyar katonai rádiótechnikai felderítés története (1967 – 2004) A magyar katonai rádiótechnikai felderítés története kialakulásától (1967) napjainkig (2004), különös tekintettel a Varsói Szerződés tagjaként, majd a NATO-tagként végrehajtott felderítési feladatok jellemzőire és sajátosságaira. (Titkos) A Katonai Felderítő Hivatal múzeumában (Budapest, Bartók Béla út) fellelhető. 2007 A magyar katonai rádióelektronikai felderítés (Felderítő Szemle emlékszám) Társszerző: Rádiótechnikai felderítés (ELINT) 2008 A mi utcánk (Battonya, Köztársaság út, 1950-es és ’60-as évek) Novella 2009 A magyar katonai rádiófelderítés története (Társszerző: Rádiótechnikai felderítés) Könyv, országos kiadvány (A battonyai könyvtárban fellelhető) 2009 Battonya (Battonyáról elszármazottak éneke) Vers
Megjegyzés (rövid életrajz): 1946. január 15-én születtem Battonyán. Őseim (5 generációra visszamenőleg) a török dúlás után települtek a Viharsarokba. Szüleim egyénileg gazdálkodó parasztok voltak, majd a kollektivizálást követően tsz-tagok lettek. Egy testvérem volt, Czuth Anna (1941 – 2005). Általános és középiskolai tanulmányaimat Battonyán végeztem, majd jeles érettségi (1964) után jelentkeztem a tiszti főiskolára. A szolnoki Kilián György Repülőműszaki Főiskolára nyertem felvételt. 1968-ban a főiskola elvégzése után Keszthelyen kaptam beosztást, ahol megalakítottuk és kiépítettük a magyar katonai rádiótechnikai felderítés alapjait. Ezt követően 40 évet (38 év aktív hivatásos, 2 év nyugállományú) töltöttem a katonai rádióelektronikai felderítő szolgálatnál. Ez időszak alatt 1975 – ’76-ban Szovjetunióban rádiótechnikai felderítő szaktanfolyamot végeztem. Majd 1980 – 1983. között a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia hallgatója voltam (kitüntetéses oklevéllel végeztem). 1983 – 1994 között az akadémia tanára (felderítő tanszék) voltam. 92-ben doktori címet szereztem és elnyertem az akadémia kiváló tanára címet. Számos (mintegy 25-30) jegyzetet, tansegédletet, hadtörténeti segédletet, cikket írtam, és társszerzője vagyok „A magyar katonai rádiófelderítés története” c. országos kiadványnak (2009). 1994-től a rádióelektronikai felderítő igazgatóságnál szolgáltam, alosztályvezető, osztályvezető-helyettes, osztályvezető beosztásban, majd 2002 - 2003-ban a rádióelektronikai felderítő igazgatóság igazgatóhelyetteseként szolgáltam (2002-ben soron kívül előléptettek ezredessé). Orosz nyelvből felsőfokú, német nyelvből középfokú nyelvvizsgával rendelkezem. Nyugállományba vonulásom (2003) után két évig tansegédletet, rádiótechnikai felderítés történetet írtam. 2004-ben Budapestről Tiszafüredre költöztünk (feleségem szülői házába). Ahol családtörténetet, novellákat és verseket írok. 2009-ben írtam a Battonya c. versemet, amely szülővárosom közel ezeréves történetét örökíti meg. Itt szereztem számítógépes ECDL vizsgát 2009-ben. Terveimben szerepel Battonya történetének megírása (Fejes Istvánnal közösen). Egy gyermekem van, Czuth Zoltán László (informatikus) és két unokám (Olivér és Milán). Keszthely mellett, Gyenesdiáson laknak.
Település: Battonya


Ki-kicsoda | Alkotások | Képeslap | Tárgyi emlékek | Összetett keresés | Fórum | Kapcsolat | Gy.I.K.