h_logo
b_logo c_logo d_logo mk_logo
2021-03-03
Kornélia

ABC


Elesánszky Kázmér dr.

Születési hely: Battonya
Születési idő: 1883
Lakóhely(település): Battonya
Foglalkozás(ok): Nyugalmazott főszolgabíró
Megjegyzés (rövid életrajz): 1883-ban született Battonyán. Középiskoláit Déván, egyetemi tanulmányait Kolozsvárott végezte. Az államtudományi oklevél megszerzése után Battonyán tb. főszolgabíró lett, innen Makóra rendelték be tb. aljegyzőnek és később, mint megválasztott szolgabírót Battonyára osztották be, 1914-ben főszolgabíróvá választották meg és ezt az állását 1920-ig töltötte be, amikor nyugdíjba vonult. Ezt követően birtokán gazdálkodott. Hivatalos szolgálata a legnehezebb időkre esett, a közélelmezés terén rárótt feladatokat, melyek akkoriban a köztisztviselőt mindenütt népszerűtlenné tették, igen tapintatosan hajtotta végre. Érdemei elismeréséül a 2. oszt. hadi érdemkereszttel tüntették ki. Tagja a vármegye törvényhatósági bizottságának és a község képviselőtestületének. A kaszinó elnöke és a Polgári Hitelszövetkezet vezérigazgatója. A Szentháromság Plébániatemplomban a jobboldali gyóntatószékek fölötti falon Nepomuki Szent János mázas-majolika domborműve látható, Nagy Kovács Mária alkotása, mellette jobbról egy valószínűleg Itáliai mesternek, a XVII. században készült olajképe látható, Mária a kis Jézussal és Keresztelő Szent Jánossal. A képet Dr. Elesánszky Kázmér egykori főszolgabíró ajándékozta a templomnak.
Település: Battonya


Ki-kicsoda | Alkotások | Képeslap | Tárgyi emlékek | Összetett keresés | Fórum | Kapcsolat | Gy.I.K.