Bemutatkozás

konyvtar

Könyvtárunk a térség egyik legrégebbi és legnagyobb könyvtára. Elődünk, az első nyilvános népkönyvtár 1899-ben alakult, amely néhány év múlva felszámolta önmagát.  Ezután csak zárt könyvtárak és igen értékes magánkönyvtárak voltak a környéken. Sajnos, a háborúban a könyvek jelentős része elpusztult.

1953. júliusától beszélhetünk igazi közművelődési könyvtárról, amikor a Járási Tanács létrehozta a Járási Könyvtárat, amelynek kettős feladata volt: 

  • a község lakóinak ellátása fiókkönyvtár létesítésével,
  • a járási könyvtári hálózat kiépítése és szakmai, módszertani irányítása.

Az 1960-as év mérföldkövet jelentett az addig igen hányatott sorsú intézmény életében. Új helyére, a Művelődési Központba költözött, hozzáértő személyzetet kapott, áttértek a szabadpolcos kölcsönzési rendszerre, sikeres rendezvényeket tartottak, kiadványokat jelentettek meg, gyermekrészleget hoztak létre, megkezdődött a helytörténeti anyagok gyűjtése. 

1990-ben került jelenlegi helyére, egy kifejezetten könyvtári célokra átalakított, 400 m2 alapterületű épületbe.  Az épület kifejezetten könyvtári célokra került átalakításra. A földszinten az olvasóterem, folyóirat olvasó, Európai Uniós Információs Sarok, zenei részleg, az irodák, helytörténeti gyűjtemény és a kölcsönzés kapott helyet. A hangulatosan kialakított galérián, melynek falemezeit első világháborús hősi halottak öntvény-plakettjei díszítik, a szakirodalom került elhelyezésre. A tetőtérben található a fagerendás "padlás" jellegű gyermekkönyvtár, amely igen kedvező benyomást tesz a látogatókra. Itt van módunk, helyünk különböző rendezvények megtartására. 

Az épületbe való bejutás akadálymentes, de az épület belső kialakítása nem teszi lehetővé a teljes akadálymentesítést. Az épület földszintjén szolgáltatásaink szinte teljes köre biztosított.

Az elmúlt másfél évtized jelentős fejlődést hozott a könyvtár életébe technikai és szakmai szemponttól egyaránt.

2010-ben három jelentős pályázati támogatást sikerült elnyernie intézményünknek, melyek eredményeképpen egyrészt informatikai, irodatechnikai és egyéb elektronikai eszközeink teljes cseréje van folyamatban, másrészt programok, képzések, adatgyűjtés a pályázatok fő céljának megvalósítása érdekében: a kistelepüléseken élők hagyományos és online könyvtári ellátásának javítása, az információs esélyegyenlőség biztosításával közös katalógus és elektronikus könyvtár létrehozása, a kisebbségi kultúrákhoz való hozzáférés elősegítése, a települések közötti kulturális információ-áramlás segítése.

Press enter to search